ZEYTİNCİLİKTE MEVCUT DURUM ve GELECEK

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mücahit Taha Özkaya, "Zeytincilikte Mevcut Durum ve Gelecek" konusunu anlatıyor .