Üretimden Tüketime Sütün Önemi

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebru Şenel, üterimden tüketime sütün önemini anlatıyor...