TOPRAK NUMUNESİ ALINMASI

Bitkisel üretimde yüksek verim için toprak yapısının korunmas, bunun için de toprak analizi büyük önem taşıyor. Bu film toprak analizinin en doğru sonucu vermesi için toprak numunesi alınması kunusunda bilinmesi gerekenleri üreticilerimize aktarıyor.