SÜT SIĞIRLARINDA VÜCUT KONDİSYON PUANI VE ÖNEMİ

Ziraat Mühendisi Cavit Giriş süt sığırlarında vücut kondisyon puanının önemini anlatıyor...