SÜNEYLE MÜCADELE

Ziraat Mühendisi Emre Akcı sünetle mücadalede alternatif yöntemleri aktarıyor...