Kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönem

11 Ekim Pazartesi, 2021
Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal alandaki ekonomik yatırımların çoğaltılması amacıyla sağladığı hibe destekleri kapsamında, hibeye esas proje tutarlarında artış yapıldı. Bu kapsamda, 2020-2021 döneminde sözleşmesi imzalanmış 2 bin 739 projeye 703 milyon 809 bin 674 lira hibe desteği verilmesi planlanıyor.
Kırsal kalkınma desteklerinde yeni dönem Kırsal kalkınma desteklerinde hibeye esas proje tutarları artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 2021-2022 döneminde kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticilerce kullanımının yaygınlaştırılması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Değişiklikle, yatırım niteliği "yeni tesis" olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı 3 milyon liradan 3,5 milyon liraya yükseltildi.

Yatırım niteliği "tamamlama" olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı 2,5 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı.

Yatırım niteliği "kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon" olan proje başvurularında hibeye esas proje tutarı daha önce 1,5 milyon lira iken 2 milyon lira oldu.
Bu dönemde başvurularda uygulanacak asil ve yedek uygulaması sayesinde, uygulamaya hak kazanmış ancak çeşitli nedenlerle hayata geçirilmeyecek yatırımlar yerine yeni yatırımların gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Geçmiş dönemlerde hibe desteğinden faydalanmış yatırımcılardan üç yılını dolduranlara, teknolojilerini yenileyebilme imkanı sunmak için desteklere tekrar başvuru hakkı tanındı. Bu kapsamda bütçe imkanları artırılarak faaliyete geçirilen projelerin en son teknolojik imkanları kullanarak hayata geçirilmeleri planlandı.

"Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ, 2021-2022 döneminde kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.
 
Değişiklikle, uygulanacak proje başvuruları "A iş planı" ve "B iş planı" olarak iki kısma ayrıldı.
A iş planıyla mevcut tarımsal işletmelerin makine-ekipman ihtiyaçlarının, hibeye esas proje tutarı 300 bin liraya kadar olacak şekilde karşılanması öngörüldü.

Başvurulardaki asil ve yedek uygulamasıyla geçmiş dönemlerde hibe desteğinden faydalanmış yatırımcılardan üç yılını dolduranlara ilişkin düzenleme burada da geçerli olacak.

"B iş planı" kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda hibeye esas proje üst limiti ise 500 liradan 600 bin liraya yükseltildi.

703,8 milyon lira hibe desteği verilecek

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2021-2025 dönemini kapsayan "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar" 2021 yılında uygulamaya konulmuştu.

Kararla, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlara yönelik hibe ödemeleri uygulaması başlatıldı.
Bu kapsamda, 2020-2021 döneminde sözleşmesi imzalanmış 2 bin 739 projeye 703 milyon 809 bin 674 lira hibe desteği verilmesi planlanıyor. Söz konusu dönemde sözleşmesi imzalananlardan 8 Ekim 2021 tarihine kadar tamamlanan 363 projeye 17 milyon 521 bin 748 lira hibe ödendi.
destek kırsal kalkınma tarım ve orman hibe yatırım