Kene İle Mücadele

Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zati Vatansever "Kene İle Mücadele" konusunu anlatıyor...