GÜBRELEME

Bu filmde, toprak anlizinden doğru gübre seçimine kadar, gübreleme süreci aktarılıyor.