EROZYONLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Doğal hayatın ve tarımın sürdürülebilirliği için toprak varlığının korunması önemli bir yer tutuyor. Erozyon kaynaklı toprak kayıplarının önlenmesinde izlenecek yollar ve uygulanacak yöntemlerin anlatıldığı bu filmde üreticilerimiz üzerlerine düşenler hakkında bilgilendiriliyor.