“Değişen iklim koşullarından hızlı olacağız”

30 Eylül Perşembe, 2021
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Adana’da temaslarda bulundu. Bakan Pakdemirli, ‘Bitkisel Üretimde İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirmesi’ konulu toplantıya katıldı. Toplantıda iklim değişikliğine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Bakan Pakdemirli Seyhan Baraj Gölü’ne balık da bıraktı. Bakan Pakdemirli, bu yıl iç sulara ve denizlere 50 milyon balığın bırakılmasının hedeflendiğini söyledi.
“Değişen iklim koşullarından hızlı olacağız” Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Adana’da ‘Bitkisel Üretimde İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirmesi’ konulu toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, iklim değişikliğinin etkisiyle daha önce her 10 yılda bir yaşanan kuraklıklar, bundan sonra 5-6 yılda bir karşımıza çıkacağını ifade ederek, "O nedenle; tarım, orman ve su alanında iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak tedbirleri almak, küresel ısınmayı azaltacak üretim yöntemlerine geçmek ve doğal kaynakları verimli kullanmak, artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Tarımı dönüştürüp, ormanı güçlendirip, suyun verimli kullanımını sağlayarak, değişen iklim koşullarına hazır olacağız" dedi.

  Pakdemirli, iklim değişikliği krizine dikkat çekerek, “Son 50 yılda sel, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerin sayısı 5 kat arttı. Dünyada yaklaşık 1 milyon tür yok olma riski altında. Ülkemizde son 2 yılda toplam 5 büyük orman yangını yaşanmışken bu sene 28 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında 16 büyük orman yangını meydana geldi. Bartın, Kastamonu ve Sinop illerimizde 10-13 Ağustos tarihleri arasında yıllık yağışın yüzde 40 ila 70’inden daha fazla yağış yaşandı. Kişi başına düşen su miktarı bakımından ise su stresi çeken ülkeler grubundayız” dedi.  

  Bakan Pakdemirli, sabah havayoluyla Adana’ya geldi. İlk olarak Adana Valiliği’ni ziyaret eden Pakdemirli, ardından Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisinde düzenlenen ‘Bitkisel Üretimde İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirmesi’ toplantısına katıldı.

  Açılışta konuşan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova’nın dünyanın en önemli ovalarından biri olduğunu belirterek, “Çukurova’yı iklim değişikliği etkilerine karşı hazırlamak bizim için çok önemlidir” diye konuştu.

  Daha sonra konuşan Adana Valisi Süleyman Elban ise suyun öneminden bahsederek, “Bu toplantıyla birlikte bu konuda hızlı bir yol alırız. Bu felaketten an az etkilenerek en az maliyetle en fazla ürünü üretip tarımsal üretimdeki gelir miktarımızı da arttırmış oluruz diye temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
  Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise iklim değişikliğinin önemine dikkat çekerek, “Sorumluluk alanları iklim şartlarından en çok etkilenen Bakanlık olarak, iklim değişikliğinin bitkisel üretime bölgesel ve ulusal boyuttaki etkisini belirlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu amaçla, küresel ısınmanın tarımsal üretime etkisini azaltmak için, “Bitkisel Üretim Sektöründe İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirilmesi” konulu bölge toplantılarımızın beşincisini bugün Adana’da gerçekleştiriyoruz. Toplantımızın Çukurova’nın merkezinde ve en önemlisi de içerisinde köklü bir ziraat fakültesi barındıran Çukurova Üniversitesi’nde yapılmasından dolayı ayrı bir memnuniyet duyduğumu da ifade etmek istiyorum” dedi.
 
“Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin eklilerini masaya yatırıyoruz”

Bitkisel Üretim Sektöründe İklim Değişikliğinin Etkisi ve Değerlendirilmesi toplantıların çeşitli illerde düzenlendiğini aktaran Bakan Pakdemirli, “İlkini Trakya Bölgesini kapsayacak şekilde Tekirdağ’da, ikincisini Güneydoğu Anadolu Bölgesi için Şanlıurfa’da,  üçüncü ve dördüncü toplantılarımızı Doğu Anadolu Bölgesi için Malatya ve Van illerinde gerçekleştirdik. Ayrıca 15 gün önce iklim değişikliği ve tarım konusunda, tarımsal kuraklıktan etkilenen 41 ilimizden gelen katılımcılarla İzmir’de bir çalıştay düzenledik. Böylece hem yerelde, hem de ülkemiz genelinde küresel ısınma ve iklim değişikliğinin eklilerini çok boyutlu olarak masaya yatırıyoruz. Bu toplantılara bakanlığımız birimleri, ilgili STK’lar, sektör temsilcileri akademisyenler ile önder çiftçilerimiz katılmaktadır. Geniş tabanlı katılım sayesinde; sürecin tüm yönleriyle ele alındığı, değerli bilgi alışverişlerinin, önemli tartışmaların yapıldığı oldukça verimli toplantılar düzenledik” diye konuştu.

  Dünyada nüfusun hızla arttığına değinen Bakan Pakdemirli, daha sonra şunları söyledi:

  “Son yüzyılda dünyada nüfus artışı, sanayileşme, plansız kentleşme ve endüstriyel tarımın yükselişiyle birlikte ekosistem ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı da giderek artmıştır. Bu yoğun üretim sürecinin çevreye ve atmosfere verdiği tahribatla, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri artık ciddi boyutlarda hissediyoruz. Fosil yakıtların sanayide kullanımı, enerji üretimi, tarım ve ulaşım gibi faaliyetler nedeniyle atmosferdeki sera gazı, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Sera gazındaki bu artış, doğrudan atmosfer sıcaklığının artışına neden oluyor. IPCC  6’ıncı Değerlendirme Raporuna göre, sanayi devriminden bugüne, yani yaklaşık 200 yıldır, Dünya ortalama sıcaklığı 1,1 derece arttı. Son 10 yıl ise tüm zamanların en sıcak dönemi oldu. IPCC raporu 1,5 derece sınırına 20 yıl içinde ulaşılacağını ve hatta aşılacağını öngörüyor. Artık, hem küresel ısınmanın daha ileri boyutlara ulaşmasını önleyecek, hem de mevcutta olası etkilerini azaltacak tedbirleri almak zorundayız.”
 
 Bakan Pakdemirli ayrıca Adana ziyareti kapsamında Seyhan Baraj Gölü’ne balık bıraktı. Balıklandırma çalışmalarının tüm hızıyla süreceğini belirten Bakan Pakdemirli bu yıl iç sulara ve denizlere 50 milyon balık bırakılmasının hedeflendiğini belirtti.
tarım orman bakan Pakdemirli adana balıklandırma