BUĞDAY - 1 (Buğdayın Gelişimi)

Bu filmde, buğday ve buğday tarımının tarihsel gelişimi ile bugün ülkemizde ve dünyada bulunduğu konum anlatılıyor.