Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Görev ve Faaliyetleri

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok, kurumunun görev ve faaliyetlerini anlatıyor...